14

March

Danh mục  Truyện Phiếm   UPdate 25/03/2024 Tác giả chiconcota0 comments

Tại sao nên Skip Toán khi đọc các bài báo khoa học Phải thật là lâu sau khi rời khỏi trường đại học mình mới hiểu được tầm quan trọng của việc skip toán trong việc đọc hiểu các tài liệu khoa học Chú ý skip toán ở đây không phải là bỏ qua mà

Xem chi tiết

15

November

Danh mục  Truyện Phiếm   UPdate 16/01/2023 Tác giả chiconcota0 comments

Bạn có đang bị dắt mũi bởi tin giả tin nguỵ khoa học hay không? Có!!! Ngày nay, việc không bị dắt mũi bởi những tin tức nguỵ khoa học là gần như không thể. Ngay cả bạn thân minh cũng thế thôi. Chúng ta không thể chống lại, chỉ có thể hạn chế mà thôi. Vì thế hôm nay,

Xem chi tiết

13

October

Danh mục  Truyện Phiếm   UPdate 11/11/2022 Tác giả chiconcota0 comments

Trong 1 bài viết trên website của mình, mình có nói về từ thiện và những vệt đen của nó. Khoảng thời gian gần đây mình bắt đầu nghiên cứu 1 cách nghiêm túc về từ thiện và công tác xã hội. Mình mới nhận thấy là trăn trở về từ thiện của mình cũng là

Xem chi tiết

9

May

Danh mục  Truyện Phiếm   UPdate 16/01/2023 Tác giả chiconcota0 comments

Bài viết này nằm trong dự án dời nhà từ Facebook Note qua nền tảng website. Do bác Mark bác không cho viết note nữa. Bài viết này mình viết năm 2016. Đây là 1 trong những bài viết quan trọng mà mình kể về người thầy lớn nhất đời mình. “Ở Việt Nam không

Xem chi tiết