Khoá Học Của Tôi

Chào ! Dưới đây là tất cả các khoá học bạn đã đăng kí và đang học.

All courses...
  • All courses...
  • Topics
  • Tools
  • Kiến thức
  • Access restrictions
  • CHỈ DÀNH CHO THÀNH VIÊN
  • Chỉ Dành Cho Khách Hàng

Qua khoá học này bạn sẽ thành thạo sử dụng chức năng mạnh mẹ nhất của notion đó là database. Đây cũng là chức năng giúp notion trở thành công cụ Note Tasking vợt trội so với phần còn lại.

Guide

1 lessons

>