[🔥 FREE] Ultimate Habit Tracker Notion Template

Thói quen là cách đơn giản nhất giúp

Trở thành con người nằm trong nhóm 1% suất sắc nhất.

[FREE] Template này gồm ...

Template này được thiết kế dựa nghiên cứu khoá học về thói quen + xắp xếp 1 cách logic để giúp bạn có thể:
- Xây dựng thói quen 1 cách tự nhiên mà mất ít nỗ lưc nhất.
- Tạo sự thuận tiện đơn gian trong việc theo dõi thói quen

  • Tầm Nhìn: Giúp bạn hình dung và thay đổi được hình ảnh con người bạn, tạo ra động lực nội tại cho chính mình
  • Tự Động: lập kế hoạch theo dõi thói quen lặp đi lặp lại theo ngày, thàng, tuần...
  • Dashboard: Giúp bạn theo dõi đánh giá, review lại quá trình xây dựng thói quen để điều chỉnh.

Tất cả công nghệ này được thiết kế dành cho bạn và nó hoàn toàn miễn phí!

Đây là lúc bạn cần hành động để thay đổi, thói quen của chính mình dễ vươn tới những tầm cao mới trong cuộc sống!

© 2024, Lý Tất Thành

>