4 Bước vẻ chân dung khách hàng và viết tiêu đề F*** WOW

Tổng quan:

Text

Text

Kiến thức

4 Lessons

0% Chưa bắt đầu

The Different Types of Urgency Campaigns You Can Create
Được thiết kế bởi: chiconcota
Giới thiệu 4 Bước vẻ chân dung khách hàng và viết tiêu đề F*** WOW

Khách hàng mục tiêu (hay thị trường mục tiêu) là những người sẽ mua hoặc sử dụng sản phẩm của bạn. Trước khi bán sản phẩm, nhưng thường là trước khi làm ra sản phẩm, bạn phải vẽ chân dung khách hàng mục tiêu của mình chính xác là ai.

Không lại kinh doanh trong mù mờ thì lại mất thời gian công sức nhưng lại không đạt được kết quả gì.

Bạn đã sẵn sàng để học

Mình là Lý Tất Thành

Digital marketer

Thích Dota, thích vật lý, thích marketing, thích đọc sách

Ready to learn?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>