Notion Master Database

Tổng quan:

Guide

Guide

Tools

1 Bài

0% Chưa bắt đầu

The Different Types of Urgency Campaigns You Can Create
Được thiết kế bởi: chiconcota
Giới thiệu Notion Master Database

Khoá học này giúp bạn thành thạo 1 trong những chức năng quan trọng nhất của Notion. Đó là Datasbase

Đây là chức năng giúp Notion vượt ra ngoài giới hạn của app Note Tasking bình thường như: evennote, todolist, trello...

Với databse bạn có biết notion trở thành 1 app gần như toàn năng với các tính năng như:

  • Linkdatabase
  • View database
  • Rollups
  • Relation
  • Fomulas
  • .....

Trong khoá học này mình hướng dẫn từ lý thuyết tới thực hành với notion database. Sau khi hoàn tất khoá học này bạn sẽ sử dụng thành thạo chức năng database của notion. 

Và tuỳ biết được Dashboard của chính mình để bạn có thể sử dụng notion để áp dụng vào nhiều mục đích trong cuộc sống nhé!

Bạn đã sẵn sàng để học

Mình là Lý Tất Thành

Digital marketer

Thích Dota, thích vật lý, thích marketing, thích đọc sách

Ready to learn?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>